martes, 10 de abril de 2018

El canvi climàtic i la generació d'electricitat

El canvi climàtic amenaça la generació d'electricitat
La disminució de l'aigua disponible i la seva major temperatura reduirà la capacitat de les centrals tèrmiques i hidroelèctriques fins a en un 30%
La presa de las Tres Gargantas, en China.
A mesura que avanci el segle, els rius del planeta portaran menor quantitat d'aigua que serà cada vegada més calenta. Tots dos fenòmens no li vénen bé a la generació d'electricitat. Un estudi amb més de 25.000 centrals tèrmiques i hidroelèctriques mostra que la seva dependència de l'aigua per moure les seves turbines les fa vulnerables a l'escalfament global. Per quan acabi la centúria més de tres quartes parts de les centrals estudiades sofriran minvaments en la seva capacitat de produir watts-hora que podrien superar el 30%. 
Encara que l'aportació de les energies eòlica i fotovoltaica no deixa de créixer, el 98% de l'electricitat generada al planeta en 2012 (últimes dades disponibles) la van produir centrals hidroelèctriques (17%) o termoelèctriques (81%). En total, una producció elèctrica de 21.532 megavats-hora (MWh), segons les autoritats energètiques d'EUA. Les primeres aprofiten els salts d'aigua per moure una turbina com en el passat movien molins. En les segones, per diferent que sigui el combustible que utilitzin, totes tenen alguna cosa en comú: necessiten aigua que escalfar per moure la turbina. Per aquest motiu la gran majoria de les centrals, i no solament les hidràuliques, estiguin al costat d'un riu o el mar.
Tots els escenaris dibuixats pels informes de l'ONU sobre el canvi climàtic diuen que aquesta aigua es va a tornar cada vegada més escassa, irregular i calenta. Sobre aquesta base, un grup d'investigadors ha estudiat com afectarà l'escalfament global a la producció d'energia elèctrica que depèn de l'aigua. Per a això, van comptar amb les dades d'ubicació, capacitat, potència o tecnologia utilitzat de 24.515 centrals hidroelèctriques i altres 1.427 termoelèctriques, que tenen el 78% i el 28% respectivament de la capacitat instal·lada al món.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.