miércoles, 14 de junio de 2017

Energia solar

Energia solar tèrmica

Definirem l'energia solar tèrmica o energia termosolar com l'aprofitament de l'energia del Sol per generar calor mitjançant l'ús de col·lectors o panells solars tèrmics. Aquesta energia solar s'encarrega d'escalfar l'aigua o un altre tipus de fluids a temperatures que podran oscil·lar entre 40º i 50º, sense superar els 80º.

Aquesta aigua calenta es podrà usar posteriorment per cuinar o per a la producció d'aigua calenta destinada al consum d'aigua domèstic (ACS), ja sigui aigua calenta sanitària, calefacció, o per a producció d'energia mecànica i a partir d'ella, d'energia elèctrica. Actualment també tenim la possibilitat d'alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que donarà feina aquesta energia solar tèrmica en lloc d'electricitat per produir fred com ho faria un aparell d'aire condicionat tradicional.
Sistema solar tèrmic per a ús domèstic:
1) Col · lector.
2) Dipòsit d'emmagatzematge.
3) Caldera.
4) Estació solar.

5) Consum de l'aigua (dutxa).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.