domingo, 11 de junio de 2017

UN AVENÇ TECNOLOGIC: LA RODA.


Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines. 

L'aparició de la roda, cap al 3500 aC és considerada crucial per al desenvolupament de la civilització. Permeté als humans fer un ús més eficaç de la potència animal i resoldre la seva necessitat de desplaçar-se, així com el seu ús en altres aplicacions com les rodes de terrissaire o les dels molins. Tanmateix no totes les civilitzacions van incorporar inicialment aquest invent, per desconeixement o per voluntat pròpia.

La roda és considerada com un dels invents claus de la història de la humanitat, juntament amb el foc. Va ser inventada de manera independent per diverses cultures. És impossible saber a partir de quina idea va sorgir el primer desenvolupament de la roda, encara que és plausible teoritzar que va sorgir de l'observació directa i mimetisme de la natura. 


Molts autors situen la primera aparició vers el 4000 aC en les antigues cultures de Mesopotamia. Es coneix que els terrissaires de Sumer, al sud de Mesopotàmia, coneixien el moviment circular i en l'epoca calia produir més i millors peces de ceràmica. Aquesta necessitat hauria conduït al descobriment de la tècnica del torn, que efectivament va proporcionar més rapidesa i precisió en l’elaboració dels productes, a més d’una millora de la qualitat decorativa. Hom creu que el torn de terrissaire va ser l’inici d’una veritable revolució tecnològica que va culminar amb el descobriment de la roda primitiva”

Resultado de imagen de primeras ruedas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.